privacy

Privacy Statement Nederlands Dansorkest

Inleiding
Het Nederlands Dansorkest, Hilversum, verder te noemen het NDO, verwerkt persoonsgegevens. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de gegevens die wij in ons contact met u verkrijgen.
Wanneer (een combinatie van) gegevens naar u herleid kunnen worden, spreken we van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:
* Naam,
* Contactgegevens (adres of e-mailadres, telefoonnummers),
* Betaalgegevens,
* Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Het NDO voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens
Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om diensten aan u te kunnen leveren en onze dienstverlening aan u te waarborgen, hebben we wel een aantal minimale persoonsgegevens van u nodig. Het NDO verwerkt deze omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Het verzenden van informatie over onze activiteiten;
  • De afhandeling van uw opdracht en u informeren over het verloop daarvan;
  • Opslag van gegevens van relaties in onze databank om de overeenkomst tussen u en het NDO te kunnen uitvoeren;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
  • Het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Uw beschikbare persoonsgegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door medewerkers van het NDO die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben.

Gegevens van websitebezoek
Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website http://www.nederlandsdansorkest.nl. en de gegevens die wij op basis van een bezoek aan deze site verkrijgen. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van geïnteresseerden in het NDO en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen.

Gegevens inzien en aanpassen
Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, kunt u op elk gewenst moment inzien en laten veranderen.

Bewaartermijn gegevens en inzage
Wanneer u uw contacten met ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij deze gegevens. U hebt recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat u de contacten met ons hebt beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij het secretariaat van onze vereniging. Het NDO reageert zo snel mogelijk, maar ten hoogste binnen vier weken op uw verzoek.

Delen met anderen
Het NDO deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Contact met ons
Als u vragen of commentaar hebt over onze privacyverklaring of privacypraktijken kunt u contact met ons opnemen via onze website of via info@nederlandsdansorkest.nl. 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.
Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.